Bayındır Evde Sağlık Trakeostomi, bazı akut ve kronik hastalıklar veya patolojik nedenlerden dolayı, solunum güçlüğü durumlarında, solunumu desteklemek ve hava yolu açıklığını sağlamak amacıyla; cerrahi bir yöntemle lokal ya da genel anestezi altında boyundan soluk borusuna bir delik açılarak, hava yolu açıklığının sağlanması işlemidir. Trakeostomi kanülü değişimi ise, hava yolu açıklığını sağlayan dış aparatın uzman kişiler tarafından değiştirilmesi işlemidir.

  • Trakeostomi dış kanülü, sadece gerekli olduğunda değiştirilmeli ve değiştirilirken temiz önlük giyilmeli, aseptik teknik kullanılmalıdır.
  • Takılan trakeostomi kanülü steril veya dezenfekte edilmiş olmalıdır.
  • Trakestomi kanülü çevresine antimikrobiyal topikal pomad kullanılmamalıdır.

Whatsapp Destek