Özel HTC Bayındır Evde Bakım ve Sağlık

Tüm laboratuvar hizmetleri hem ev ortamında de kurumumuzda verilmektedir. Hizmet alabileceğiniz laboratuvar tahlilleri;

 • 1,25 Dihidroksivitamin D3 (1,25 Vitamin D3)
 • 11 Deoksikortizol
 • 17 OH Progesteron
 • 5 HIAA (5 Hidroksiindol Asetik Asit)
 • ACE (Angiotensin Converting Enzim)
 • ACTH (Adrenokortikotropik Hormon)
 • Adenovirüs Antijeni
 • Adenovirüs IgG
 • Adenovirüs IgM
 • Adenozin Deaminaz (ADA)
 • ADH (Antidiüretik Hormon)
 • Aktive Protein C Rezistansı (APC-R)
 • ALA (Delta Aminolevülinik Asit) (24 saatlik idrar)
 • Albumin
 • Aldolaz
 • Aldosteron
 • Alfa 1 Antitripsin
 • Alfa 1 Antitripsin, Dışkı
 • Alfa 1 Glikoprotein
 • Alfa 1 Mikroglobulin, İdrar
 • Alfa 2 Makroglobulin
 • Alfa Fetoprotein (AFP)
 • Alfa Fetoprotein, (AFP MOM)
 • Alfa Hidroksibütirat Dehidrogenaz (Alfa HBDH )
 • Alkalen Fosfataz (ALP)
 • Alkalen Fosfataz İzoenzim Elektroforezi
 • ALT (Alanin Aminotransferaz, SGPT)
 • Alüminyum (Al) (AAS)
 • Amfetamin+Metamfetamin, İdrar (Spot)
 • Amilaz
 • Aminoasit ve Açilkarnitin Profili
 • Aminoasitler Kantitatif (BOS)
 • Aminoasitler Kantitatif (Plazma)
 • Aminoasitler Kantitatif, İdrar (Spot)
 • Amip Antijeni ( Entamoeba)
 • Amip Antikoru
 • Amonyak
 • Amphetamine (İdrar)
 • Amyloid A (SAA)
 • Androstenedion
 • Anti CCP (Cyclic Citrulinated Peptid Antikoru)
 • Anti Centromer Antikor
 • Anti ds DNA
 • Anti Faktör Xa
 • Anti Fosfatidil Serin IgG
 • Anti Fosfatidil Serin IgM
 • Anti Fosfolipid Antikoru
 • Anti Fosfolipid IgG
 • Anti Fosfolipid IgM
 • Anti GAD (Glutamik Asit Dekarboksilaz Antikoru)
 • Anti Gliadin IgA
 • Anti Gliadin IgG
 • Anti Glomerüler Bazal Membran Antikoru (Anti-GBM)
 • Anti HAV IgM
 • Anti HAV Total
 • Anti HBc IgM
 • Anti HBc Total
 • Anti HBe
 • Anti HBs
 • Anti HCV
 • Anti HDV (Delta Antikor)
 • Anti HEV
 • Anti HIV Combi
 • Anti Histon Antikoru
 • Anti İnsülin Antikoru (AIA)
 • Anti İntrinsik Faktör
 • Anti JO-1 Antikorları (Histidil -tRNA-Sentetaz)
 • Anti Kardiyolipin IgG (ACA IgG)
 • Anti Kardiyolipin IgM (ACA IgM)
 • Anti Mitokondrial Antikor (AMA)
 • Anti Mitokondrial Antikor Tip M2 (AMA Tip M2)
 • Anti Mitokondrial Antikor Tip M9 (AMA Tip M9)
 • Anti Müllerian Hormon
 • Anti Nötrofil Sitoplazmik Antikor (ANCA)
 • Anti Nükleer Antikor (ANA), (Kantitatif)
 • Anti Nükleer Antikor (FANA)
 • Anti Nükleosome
 • Anti Pariyetal Hücre Antikoru (APCA)
 • Anti Retikülin Antikor
 • Anti Ribozomal P Protein
 • Anti RNP 70
 • Anti RNP/Sm
 • Anti Ro-52
 • Anti Scl 70
 • Anti Skin Antikor (Epidermal Bazal Membran Ab)
 • Anti Sm (Smith Antikoru)
 • Anti Sm D1
 • Anti Sperm Antikor (ASA)
 • Anti Tg (Tiroglobulin Antikoru)
 • Anti TPO (Tiroid Peroksidaz Antikoru)
 • Anti Transglutaminaz IgA
 • Anti Transglutaminaz IgG
 • Anti Trombin III Aktivitesi (AT-III)
 • Anti Trombosit Antikoru
 • Anti-DNAse B (Anti-Streptodornaz B)
 • Apolipoprotein A1 (APO A1)
 • Apolipoprotein B (APO B)
 • aPTT (Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı)
 • ARB Aranması
 • Arsenik (Ar)
 • ASCA (Saccharomyces cerevisiae Ab) IgA
 • ASCA (Saccharomyces cerevisiae Ab) IgG
 • ASCA (Saccharomyces cerevisiae Ab) IgM
 • Asetilkolin Reseptör Antikoru (AchR)
 • Asit Fosfataz (ACP)
 • ASMA (Smooth Muscle Antikoru)
 • ASO (Anti-Streptolizin O)
 • AST (Aspartat Aminotransferaz, SGOT)
 • Bakır (Cu)
 • Benzodiazepin, İdrar (Spot)
 • Beta 2 Mikroglobulin
 • Beta Crosslaps (Beta-CTx)
 • Beta HCG
 • Bikarbonat (HCO3)
 • Biotinidaz Aktivitesi (Kantitatif)
 • Biotinidaz Aktivitesi (Tarama)
 • Bordetella pertussis IgA
 • Bordetella pertussis IgG
 • Borrelia burgdorferi IgG
 • Borrelia burgdorferi IgG, (W.B)
 • Borrelia burgdorferi IgM
 • Borrelia burgdorferi IgM, (W.B)
 • Borrelia burgdorferi PCR
 • Brucella (Jel Santrifügasyon)
 • Brucella abortus IgG
 • Brucella abortus IgM
 • Brucella IgG
 • Brucella IgM
 • BUN (Kan Üre Azotu)
 • c ANCA (PR3 ANCA)
 • C1 Esteraz İnhibitör Aktivitesi
 • C1 Esteraz İnhibitörü
 • C3 Kompleman
 • C3 Nefritik Faktör
 • C4 Kompleman
 • CA 125
 • CA 15-3
 • CA 19-9
 • CA 72-4
 • Candida albicans DNA PCR
 • Candida albicans IgA
 • Candida albicans IgG
 • Candida albicans IgM
 • Candida Antijeni
 • Cannabinol
 • CD 56 (Naturel Killer)
 • CD4/CD8 Analizi (İmmun Yetmezlik Paneli)
 • CEA (Karsinoembriyojenik Antijen)
 • CH 50 (Total Hemolitik Kompleman Aktivitesi)
 • Chlamydia Antijeni, Ön İdrar
 • Chlamydia pneumonia IgM
 • Chlamydia pneumoniae IgA
 • Chlamydia pneumoniae IgG
 • Chlamydia pneumoniae PCR
 • Chlamydia trachomatis DNA PCR
 • Chlamydia trachomatis IgG
 • Chlamydia trachomatis IgM
 • Civa (Hg), İdrar (24 Saatlik)
 • Civa (Hg), İdrar (Spot)
 • Civa (Hg), Tam Kan (EDTA)
 • CK (Kreatin Kinaz)
 • CK MB
 • Clostridium difficile Toksin A+B
 • CMV DNA PCR
 • CMV IgG
 • CMV IgG Avidite Testi
 • CMV IgM
 • Coxsackie Virüs IgG
 • Coxsackie Virüs IgM
 • C-Peptid
 • CRP (C Reaktif Protein)
 • Cryofibrinojen
 • Cryoglobulin
 • Cryptococcus neoformans Antijeni
 • Cryptosporidium Antijeni
 • Cyfra 21-1 (Cytokeratin Fragment)
 • Çinko (Zn)
 • Çok Uzun Zincirli Yağ Asitleri
 • D-Dimer
 • Delta Antijeni (Hepatit D Virüs Antijeni)
 • Demir (Fe)
 • Demir 3 Klorür Testi (FeCI 3)
 • Demir Bağlama Kapasitesi (TIBC)
 • Deoksipridinolin, İdrar (24 Saatlik)
 • Deoksipridinolin, İdrar (Spot)
 • Desmoglein 1 Antikoru (Pemphigus foliacesus)
 • Desmoglein 3 Antikoru (Pemphigus foliacesus)
 • DHEA (Dehidroepiandrosteron)
 • DHEA-SO4 (Dehidroepiandrosteron Sülfat)
 • Dışkıda Gizli Kan Aranması
 • Dışkıda Mikroskobik İnceleme
 • Dışkıda pH
 • Dışkıda Sindirim
 • Dışkıda Steatokrit
 • Digoksin
 • Dihidrotestosteron (DHT)
 • Direkt Bilirubin
 • Direkt Coombs (Jel Santrifugasyon)
 • Dopamin, İdrar (24 Saatlik)
 • Dopamin, Plazma
 • Dörtlü Test
 • Drug Abuse Tarama Testi
 • EBV DNA PCR
 • EBV IgG Profili
 • EBV IgM Profili
 • EBV-EA IgG
 • EBV-EA IgM
 • EBV-EBNA IgG
 • EBV-EBNA IgM
 • EBV-VCA IgG
 • EBV-VCA IgG (BOS)
 • EBV-VCA IgM
 • Echinococcus granulosus IgG
 • Echinococcus granulosus IgM
 • Elastaz (Pankreatik), Dışkı
 • ENA Profili
 • ENA Screen
 • Endomisyum Ab Screen
 • Endomisyum IgA
 • Endomisyum IgG
 • Eozinofil (Total)
 • Eozinofil Katyonik Protein (ECP)
 • Epinefrin (Adrenalin), İdrar (24 Saatlik)
 • Epinefrin (Adrenalin), İdrar (Spot)
 • Epinefrin (Adrenalin), Plazma
 • Eritropoietin
 • Eritrosit Sayısı
 • Estradiol (E2)
 • Estriol Serbest (E3)
 • Etil Alkol (Etanol)
 • Everolimus
 • Faktör II (Protrombin)
 • Faktör IX (Christmas)
 • Faktör IX İnhibitörü (Kantitatif)
 • Faktör IX İnhibitörü (Tarama)
 • Faktör V (Proakselerin)
 • Faktör V H 1299R Mutasyonu
 • Faktör V Leiden Mutasyonu
 • Faktör VII (Prokonvertin)
 • Faktör VIII
 • Faktör VIII İnhibitörü (Kantitatif)
 • Faktör VIII İnhibitörü (Tarama)
 • Faktör X (Stuart-Prower Faktör)
 • Faktör XI (Plazma tromboplastin)
 • Faktör XII (Hageman Faktörü)
 • Faktör XIII (Fibrinaz)
 • Fenilalanin (Kantitatif)
 • Fenilketonüri Taraması (PKU)
 • Fenitoin (Difenilhidantoin, Epdantoin)
 • Fenobarbital (Luminal)
 • Fenol, İdrar (Spot)
 • Ferritin
 • Fibrinojen
 • Fibronektin
 • FMF Gen Mutasyonu (Tüm Gen )
 • FMF Seçilmiş Ekzon Dizi Analizi ( 2,3,5,10 )
 • Folik Asit (Folat)
 • Fosfor (P)
 • Fruktoz
 • Fruktozamin
 • FSH (Folikül Stimülan Hormon)
 • Galaktomannan Antijeni
 • Galaktoz
 • Galaktoz 1 fosfat Uridil Transferaz
 • Galt Aktivitesi
 • Gangliosid Profili
 • Gastrin
 • GGT (Gamma Glutamil Transferaz)
 • GH (Klonidin eşliğinde)
 • GH (L-Dopa eşliğinde)
 • GH (OGTT eşliğinde)
 • Giardia Antijeni
 • Globulin
 • Glukagon
 • Glukoz (Açlık Kan Şekeri)
 • Glukoz 6 Fosfat Dehidrogenaz (G6PD)
 • Glukoz, BOS
 • Glukoz, İdrar (24 Saatlik)
 • Glukoz, İdrar (Spot)
 • Glukoz, Mayi
 • Glutatyon Peroksidaz
 • Growth (Büyüme) Hormon (GH)
 • Gruber Widal (Salmonella Aglutinasyon Testi)
 • Haptoglobin
 • HbA1c (Hemoglobin A1c)
 • HBeAg
 • HBsAg
 • HBV DNA Genotipleme
 • HBV DNA Kantitatif
 • HCV Antikor Doğrulama
 • HCV Genotip Tayini
 • HCV RNA Kantitatif (PCR)
 • HDL Kolesterol
 • HDV RNA
 • Helicobacter pylori Antijeni (HpSA)
 • Helicobacter pylori DNA PCR
 • Helicobacter pylori IgA
 • Helicobacter pylori IgG
 • Hematokrit
 • Hemoglobin (Hb)
 • Hemoglobin (İdrar)
 • Hemoglobin A2 (HbA2)
 • Hemoglobin Elektroforezi (HPLC)
 • Hemoglobin H (HbH)
 • Hemogram (Tam Kan Sayımı)
 • HHV Tip-6 DNA PCR
 • HHV Tip-8 DNA PCR
 • HIV 1 Proviral DNA (PCR)
 • HIV 1 RNA Viral Yük
 • Hıv 1/2 Doğrulama (Western Blot)
 • HIV p24 Antijen
 • Hidroksiprolin
 • Hidroksiprolin, İdrar (24 Saatlik)
 • Hippürik Asit
 • Histamin, İdrar (24 Saatlik)
 • Histamin, Plazma (EDTA)
 • HLA B27 (PCR)
 • HLA B27 Antijeni
 • HLA B5(51,52)
 • HLA B51
 • HLA B7
 • HOMA-IR (İnsülin Direnci)
 • Homosistein
 • Homosistein, Plazma
 • Homosistin, İdrar (Spot)
 • Homovanilik Asit (24 Saatlik İdrar)
 • HPV DNA
 • HPV DNA Genotipleme
 • hs CRP (High Sensitive C Reaktif Protein)
 • HSV Tip I DNA PCR (Serum)
 • HSV Tip I IgG
 • HSV Tip I IgG, BOS
 • HSV Tip I IgM
 • HSV Tip I IgM, BOS
 • HSV Tip II DNA PCR (Serum)
 • HSV Tip II IgG
 • HSV Tip II IgG, BOS
 • HSV Tip II IgM
 • HSV Tip II IgM, BOS
 • Human Epididymis Protein (HE4)
 • Human Herpes Virus Tip 6 IgG
 • Human Herpes Virus Tip 6 IgM
 • Human Herpes Virus Tip 8 IgG
 • Hücre Tiplendirme
 • IFN-gama (İnterferon-gamma)
 • IgA
 • IgA1
 • IgA2
 • IgD
 • IgE Total
 • IGF BP-3 (Insulin Like Growth Factor Binding Protein 3)
 • IGF-1 (Insulin Like Growth Factor1, Somatomedin C)
 • IgG
 • IgG Alt Grubu 1
 • IgG Alt Grubu 2
 • IgG Alt Grubu 3
 • IgG Alt Grubu 4
 • IgG Alt Grupları
 • IgG İndeks
 • IgG, BOS
 • IgM
 • Influenza A / H1N1 (RT-PCR)
 • Influenza A IgA Antikoru
 • Influenza A IgG Antikoru
 • Influenza Antijeni (A+B)
 • Influenza B IgA Antikoru
 • Influenza B IgG Antikoru
 • Islet Cell Antikoru (ICA) (Anti Adacık Antikoru)
 • İkili Test (Down Sendromu I. Trimester Tarama Testi)
 • İmmünfiksasyon Elektroforezi
 • İmmünfiksasyon Elektroforezi (Oligoklonal Bant)
 • İmmünfiksasyon Elektroforezi, İdrar (24 Saatlik)
 • İmmünfiksasyon Elektroforezi, İdrar (Spot)
 • İndirekt Bilirubin
 • İndirekt Coombs (Jel Santrifugasyon)
 • İnhalent Alerjenler
 • İnhibin A
 • İnhibin B
 • İnsülin
 • İnsülin Açlık
 • İnterferon Beta ABS
 • İnterlökin 1 Beta
 • İnterlökin 10 (IL-10)
 • İnterlökin 2
 • İnterlökin 6 (İL-6)
 • İnterlökin 8
 • İnterlökin-17
 • İnterlökin-4
 • İyonize Kalsiyum
 • İyot
 • Kabakulak (Mumps) IgG
 • Kabakulak (Mumps) IgM
 • Kadmiyum (Cd), İdrar (Spot)
 • Kadmiyum (Cd), Tam Kan (EDTA)
 • Kalprotektin (Kantitatif)
 • Kalsitonin
 • Kalsiyum (Ca)
 • Kalsiyum (Ca), İdrar (24 Saatlik)
 • Kalsiyum (Ca), İdrar (Spot)
 • Kan Grubu (Forward+Reverse) Jel Sant.
 • Kan Grubu Rh Alt Grupları (Jel Santrifügasyon)
 • Kanama Zamanı
 • Kappa Hafif Zincir
 • Kappa Hafif Zincir, İdrar (Spot)
 • Karbamazepin (Tegratol)
 • Karboksi Hemoglobin
 • Karnitin
 • Kızamık (Rubeola) IgG
 • Kızamık (Rubeola) IgM
 • Kist hidatik indirekt hemaglütinasyon
 • Klorür
 • Kobalt
 • Koenzim Q10
 • Kokain, İdrar (Spot)
 • Kortizol, Serbest
 • Kortizol, Total
 • Kreatin Kinaz (CK) İzoenzimleri
 • Kreatinin
 • Kreatinin Klirensi :
 • Krom (Cr)
 • Kromogranin A
 • Kromozom Analizi (Abort)
 • Kromozom Analizi (Amniyon Sıvısı)
 • Kromozom Analizi (Amniyon Sıvısı-İkiz)
 • Kromozom Analizi (CVS)
 • Kromozom Analizi (Kemik İliği)
 • Kromozom Analizi (Tam Kan)
 • Kruger Boyama
 • Kurşun (Pb), İdrar (24 Saatlik)
 • Kurşun (Pb), İdrar (Spot)
 • Kurşun (Pb), Tam Kan (EDTA)
 • Kültür, Apse
 • Kültür, Aspirasyon Mayi
 • Kültür, BAL
 • Kültür, Balgam
 • Kültür, Boğaz Sürüntüsü
 • Kültür, BOS
 • Kültür, Burun Sürüntüsü
 • Kültür, Dışkı
 • Kültür, Doku
 • Kültür, Eklem Sıvısı
 • Kültür, El Sürüntüsü
 • Kültür, Göz Sürüntüsü
 • Kültür, İdrar
 • Kültür, Kan
 • Kültür, Kateter Ucu
 • Kültür, Kulak Sürüntüsü
 • Kültür, Mantar
 • Kültür, Mayi
 • Kültür, Nazofarenks
 • Kültür, Ortam Hava
 • Kültür, Ortam Sürüntü
 • Kültür, Plevra Sıvısı
 • Kültür, Prostat Sıvısı
 • Kültür, Rektal Sürüntü
 • Kültür, Semen
 • Kültür, Servikal Sürüntü
 • Kültür, Su
 • Kültür, Süt
 • Kültür, Trakeal Aspirat
 • Kültür, Trakeostomi
 • Kültür, Tüberküloz (Lowenstein)
 • Kültür, Tüberküloz (MGIT BACTEC)
 • Kültür, Ureaplasma/Mycoplasma , Semen
 • Kültür, Ureaplasma/Mycoplasma , Servikal
 • Kültür, Ureaplasma/Mycoplasma , Üretral
 • Kültür, Ureaplasma/Mycoplasma, İdrar
 • Kültür, Üretral Sürüntü
 • Kültür, Vajinal Sürüntü
 • Kültür, Vulva Sürüntüsü
 • Kültür, Yara Sürüntüsü
 • LA (Lupus Antikoagulanı)
 • Laktik Asit
 • Laktik Asit,BOS
 • Lambda Hafif Zincir
 • Lambda Hafif Zincir, İdrar (24 Saatlik)
 • Lambda Hafif Zincir, İdrar (Spot)
 • Lamotrigine (Lamictal)
 • LDH (Laktat Dehidrogenaz)
 • LDH İzoenzimleri
 • LDL Alt Grupları
 • LDL Kolesterol (Direkt ölçüm)
 • LE Hücresi
 • Legionella pneumophila Antijeni
 • Legionella pneumophila IgG
 • Legionella pneumophila IgM
 • Leishmania donovani IgA
 • Leishmania donovani IgG
 • Lenfosit Alt Grupları
 • Levetiracetam
 • LH (Luteinizan Hormon)
 • Lipaz
 • Lipoprotein (a)
 • Lipoprotein Elektroforezi
 • Listeria Aglutinasyon Testi
 • Lityum
 • Liver (Karaciğer) Profil
 • Lizozim
 • LKM-1 Antikor (Liver Kidney Mikrozomal Antikor)
 • Lökosit Sayımı
 • Lupus Antikoagülan Doğrulama
 • Lupus Antikoagülan Tarama Testi (aPTT/LA)
 • Magnezyum
 • Makroprolaktin Taraması
 • Malaria Kalın Damla İncelemesi
 • Manganez
 • Manganez (spot idrar)
 • Mantar İdentifikasyonu + Antifungal Duyarlılık (Otomatize)
 • Mantar, Direkt İnceleme
 • Metanefrin, İdrar (24 Saatlik)
 • Metanefrin, İdrar (Spot)
 • Metanefrin, Plazma
 • Methemoglobin
 • Methotrexat
 • Metil Malonik Asit (İdrar)
 • Mikroalbumin İdrar (24 Saatlik)
 • Mikroalbumin İdrar (Spot idrar)
 • Mono Spot Test (Heterofil Antikor)
 • Monoklonal Antikorlar (CD Herbiri)
 • Morfin
 • MPO ANCA
 • MTHFR Gen Mutasyonu-A1298C
 • MTHFR Gen Mutasyonu-C677T
 • Mukopolisakkaridozis (Tarama)
 • Mycoplasma pneumonia IgG
 • Mycoplasma pneumonia IgM
 • Myoglobin
 • Nazal Smear
 • Neisseria Gonare DNA PCR
 • Neonatal TSH
 • Neuromyelitis Optica IgG (Aquaporin 4 )
 • Neuronal Antigens Profile 2
 • Neuronale Antigene Profil PLUS RST EUROLINE IgG
 • Nikel
 • NMP 22 (Nükleer Matriks Protein 22)
 • Norepinefrin (Noradrenalin), İdrar (24 Saatlik)
 • Norepinefrin (Noradrenalin), İdrar (Spot)
 • Norepinefrin (Noradrenalin), Plazma
 • Normetanefrin, İdrar (24 Saatlik)
 • Normetanefrin, İdrar (Spot)
 • Normetanefrin, Plazma
 • Norovirus Antijeni
 • Nöron Spesifik Enolaz (NSE)
 • Oksalat, İdrar (Spot İdrar)
 • Opiatlar, İdrar (Spot)
 • Organik Asitler (İdrar)
 • Osmolalite
 • Osmotik Frajilite
 • Ostaz (Alkalen Fosfataz Kemik İzoenzimi, BAP)
 • Osteokalsin
 • Otoimmun Karaciğer Profili
 • Oxcarbazepin (Trileptal)
 • Özel Tüp (3 adet )(Quantiferon Tüpü)
 • p ANCA (MPO ANCA)
 • P Pap-smear
 • P Thin-prep
 • P Vaginal smear
 • Pankreatik Amilaz (Alfa Amilaz)
 • Pankreatik Amilaz (Alfa Amilaz), İdrar (Spot)
 • PAPP-A (Pregnant Associated Protein A)
 • Paraneoplastik Panel
 • Paratiroid Hormon İntakt (İPTH)
 • Parvovirus B19 DNA PCR
 • Parvovirüs B19 IgG
 • Parvovirüs B19 IgM
 • Periferik Yayma / Lökosit Formülü
 • Pinner Test (Gıda İntolerans Testi)
 • Piruvat
 • Piruvat Kinaz
 • Plazma Renin Aktivitesi (PRA, Angiotensin I)
 • Plazmodium Aranması
 • Porfirinler (Kantitatif)
 • Potasyum
 • PR3 ANCA
 • Prealbumin
 • Prena Test
 • Pro BNP (BNP NT Propeptid)
 • Progesteron
 • Prokalsitonin
 • Prolaktin
 • Prostat Spesifik Antijen (PSA), Serbest
 • Prostat Spesifik Antijen (PSA), Total
 • Prostatik Asit Fosfataz (PAP)
 • Protein C Aktivitesi
 • Protein C Antijeni
 • Protein Elektroforezi
 • Protein Elektroforezi, İdrar (Spot)
 • Protein S Aktivitesi
 • Protein S Antijeni
 • Protrombin Gen Mutasyonu
 • Protrombin Zamanı (PT)
 • Pseudokolinesteraz
 • Quantiferon-TB Gold
 • Redüktan Madde, Dışkı
 • Redüktan Madde, İdrar
 • Respiratory Syncytial Virus (RSV) Antijeni
 • Respiratory Syncytial Virus (RSV) IgG
 • Respiratory Syncytial Virus (RSV) IgM
 • Retikülosit Sayımı
 • RF (Romatoid Faktör)
 • RF (Romatoid Faktör), Mayi
 • Ristosetin Kofaktör (Von Willebrand Faktör Akt.)
 • Rotavirüs Antijeni
 • Rubella (Kızamıkçık) IgG
 • Rubella (Kızamıkçık) IgG Avidite
 • Rubella (Kızamıkçık) IgM
 • Rubella RNA PCR
 • S-100 Proteini
 • Safra Asitleri (Açlık)
 • Safra Asitleri (Tokluk)
 • Sedimantasyon Hızı (ESR) 1. Saat
 • Seks Hormon Bağlayıcı Globulin (SHBG)
 • Selenyum
 • Selofan Bantlı Lam İncelemesi
 • Serbest Kappa Hafif Zincir
 • Serbest Kappa Hafif Zincir (İdrar)
 • Serbest Kortizol (Spot idrar)
 • Serbest Lambda Hafif Zincir
 • Serbest Lambda Hafif Zincir (İdrar)
 • Serbest T3 (FT3)
 • Serbest T4 (FT4)
 • Serbest Yağ Asitleri (FFA)
 • Serotonin (5 Hidroksitriptamin)
 • Serotonin, İdrar (24 Saatlik)
 • Seruloplazmin
 • Serum İmmünoelektroforez
 • Siklosporin (Sandomim)
 • Sirolimus (Rapamune)
 • Sistatin C
 • Sistin, İdrar (Spot)
 • Sitrat, İdrar (Spot)
 • Siyanür
 • SLA (Soluble Liver) Antikoru
 • Sodyum
 • Soğuk Aglütinasyon
 • Sp. IgE (Herbiri)
 • Sp. IgE Çocuk Paneli
 • Sp. IgE ( Karışımlar )
 • Sp. IgE Gıda Paneli
 • Sp. IgE Solunum Paneli
 • Sperm Yıkama
 • Spermiyogram
 • Squamous Cell Carcinoma Antijen (SCCA)
 • SS A Antikoru (Anti-Ro)
 • SS B Antikoru (Anti-La)
 • Strep A Antijeni (Strep A)
 • Su Analizi , Bakteriyolojik
 • Su Analizi , Kimyasal
 • Süperoksit Dismutaz (SOD)
 • Şeker Kromatografisi (İdrar)
 • Takrolimus
 • Tam İdrar Tahlili
 • Taş Analizi
 • TBC DNA (M. tuberculosis)
 • Teofilin
 • Testosteron Serbest
 • Testosteron Total
 • Tetrahidrokannabinol, İdrar (Spot)
 • Tiroglobulin (Tg)
 • Tiroid stimule edici immunglobulin (TSI)
 • Tiroksin Bağlayıcı Globulin (TBG)
 • Total Antioksidan Kapasitesi
 • Total Bilirubin
 • Total Kolesterol
 • Total Lipid
 • Total Protein
 • Total Protein, İdrar (Spot)
 • Total T3 (Triiyodotironin)
 • Total T4 (Tiroksin)
 • Toxoplasma gondi DNA PCR
 • Toxoplasma IgG
 • Toxoplasma IgG Avidite Testi
 • Toxoplasma IgM
 • Transferrin
 • Treponema pallidum IgG (FTA-Abs IgG)
 • Treponema pallidum IgM (FTA-Abs IgM)
 • Trigliserid
 • Trikloroasetik asit (TCA)
 • Trikloroetanol (TCE)
 • Tripsin, Dışkı
 • Trombin Zamanı
 • Trombosit Sayısı
 • Troponin I
 • Troponin T
 • TSH (Tiroid Stimülan Hormon)
 • TSH Reseptör Antikoru (TRAK)
 • Ureaplasma DNA PCR
 • Uzun Zincirli Yağ Asitleri
 • Üçlü Test (Down Sendromu II. Trimester Tarama Testi)
 • Üre
 • Ürik Asit
 • Valproik Asit (Depakin)
 • Vanilmandelik Asit, İdrar (24Saatlik)
 • Varicella zoster IgG
 • Varicella zoster IgM
 • Varicella Zoster Virüs DNA PCR
 • VDRL (RPR)
 • Vitamin A (Retinol)
 • Vitamin B1 (Tiamin)
 • Vitamin B12
 • Vitamin B2 (Riboflavin)
 • Vitamin B3 (Niacin)
 • Vitamin B5 (Koenzim A)
 • Vitamin B6 (Pridoksin)
 • Vitamin C (Askorbik Asit)
 • Vitamin D (25-Hidroksivitamin D)
 • Vitamin D2
 • Vitamin E (Alfa Tokoferol)
 • Vitamin H (Biotin)
 • Vitamin K (Filokuinon)
 • Von Willebrand Faktör Antijeni
 • Weil Felix Testi
 • Yenidoğanda Metabolik Tarama Testi
 • Yersinia IgA Antikoru
 • Yersinia IgG Antikoru