Özel HTC Bayındır Evde Bakım ve Sağlık Aspirasyon İşlemi Nedir?

Aspirasyon, nazofarinks, orofarinks ve trakeadan sekresyonların mekanik olarak aspire edilerek bronşiyal temizliğin yapıldığı bir işlemdir. İşlem, hava yolunda trakeostomi kanülü veya endotrakeal tüp gibi bir yapay araç yardımı ile yapılabileceği gibi doğal anatomi durumunda da yapılabilir.

Aspirasyon, tıbben iki farklı anlam taşımaktadır. İlk anlamı tıbbi bir durumu, rahatsızlığı anlatırken diğer anlam bu rahatsızlığın ortadan kaldırılması için uygulanan yöntemdir.

Kan, mukus, ağız, yutak ve mide içeriğinin gırtlak ve alt solunum yollarına geçişi aspirasyon olarak tanımlanmaktadır. Kısacası, bir nesnenin ya da akışkanın soluk borusuna kaçması durumu aspirasyondur. Aspirasyon, öksürüğe, solunum zorluğuna, boğulmaya ve bunlar neticesinde ani ölüme neden olabilmektedir.

Öte yandan aspirasyon, aspire etmek olarak da tabir edilen tıbbi bir yöntem anlamı da taşımaktadır. İstenmeyen bir cisim ya da sıvının gırtlak ve alt solunum yollarından aspiratör yardımıyla temizlenmesi işlemi de aspirasyon ya da aspire etmek olarak adlandırılmaktadır. Bir hastaya aspirasyon yapılmasının amacı; ağız içi sekresyonları ile kusmuk gibi yabancı maddelerin hava yolundan temizlenmesidir.

Müdahale öncesi cihaz ve ortamın steril olması için hazırlıklar yapılır. Cihaz çalışır hale getirilir, hastaya pozisyon verilir, steril eldivenler giyilerek aspirasyon sondası jellenir, ağız ve burun yolu ile trakea ve akciğerler sekresyonlardan temizlenerek aspire edilir.