Özel HTC Bayındır Evde Bakım ve Sağlık İntravenöz Vitamin ve Mineral Terapi Nedir?
İntravenöz terapi (IV terapi), kan dolaşımına doğrudan infüzyon ile, besinleri vücut doku ve hücrelerine iletmenin güvenli ve etkin bir yoludur. IV terapi, oral yolla sağlanamayan kan konsantrasyonlarını alarak, düşük besin seviyelerinin düzeltilmesine yardımcı olur. Vücut tarafından hemen farkedildiğinden, vitamin ve minerallerin oral dozlarında görülebilecek ishal, mide yanması vs. gibi potansiyel yan etkiler olmaz.
İntravenöz Vitamin ve Mineral Terapi nasıl yapılır?
İntravenöz terapi, vitamin ve mineral solüsyonlarının koldaki damarlara enjekte edilmesini kapsar. Damara yapılan direkt enjeksiyon, güçlü bir sevk ve emilim sağlar. Vitamin ya da besinlerin oral yolla tüketimi, hücrelere sadece %10-25 gibi bir yarar sağlarken, IV terapi, %100’lük bir yarar sağlar.
İntravenöz sistem, kronik hastalıklar ve/veya sorunlu gastrointestinal sisteme sahip insanlarda özellikle önemlidir. Besinleri absorbe etmede sorun yaşayanlar, kronik yorgunluk tanısı konmuş olanlar, fibromiyalji, bağışıklık eksiklikleri ve diğer kronik rahatsızlıklar, bu tarz bir terapiye en çok gereksinimi olan hastalar arasında sayılabilir.
Amino Asit İntervenöz Terapi
Amino asitler proteinlerin yapı taşlarını oluşturan moleküllerdir. Amino asitler; metabolik denge, atık enerji iletimi ve hareketi, enerji üretimi, hücresel sinyal, hücresel iletişim ve bağışıklık destek ve aktivasyonu da dahil olmak üzere pek çok işlev için önemlidir. Tedavi sırasında, IV yoluyla hastalara, gerekli amino asitler ve tamamlayıcı amino asit formülasyonu zerk edilir. Bu tedavi yöntemi, hastalığın varlığı ya da ilaç alımı yüzünden bağırsak emiliminde bir hasar olmadan, tüm aminoasitlerin doğrudan dolaşım sistemine girmesini garantiler.
İntravenöz Magnezyum
İntravenöz magnezyumun, kalp krizi sonrası hayatta kalma oranını yükselttiği görülmüştür. Aritmiyi düzenlediği, kan basıncını düşürdüğü, ve ve bloke koroner arterler için stent uygulanan hastalarda, sonuçları iyileştirdiği de görülmüştür.
Astım, KOAH ve kronik bronşit hastalarının bu tedaviden yararlanmasının sebebi, IV magnezyumun, hastalıklarla ilişkisi olan spastik bronş tüplerini rahatlatmasıdır. Bu tedavi aynı zamanda, retinopati ( göz zedelenmesi) sorunu yaşayan diyabet hastaları için önemli ve yararlıdır, ve ensülin duyarlılığını geliştirir.
DİĞER İV TERAPİLER

  • İntravenöz Askorbik Asit
  • İntravenöz Biotin
  • İntravenöz Selenyum
  • İntravenöz Folik Asit
  • İntravenöz