Bayındır Evde Sağlık Ozon tedavisi Alman tıbbi tedavi tekniğidir. Ozonlama farklı yöntemlerle yapılmakla birlikte en fazla kan yoluyla ozonlama olmaktadır. 100 cc kan damardan alınmakta, uluslar arası sertifikasyonlara sahip, kalibrasyonu yapılmış ozon cihazında üretilen ozonla ozonlanıp, kapalı devre sistemle tekrar damara verilmektedir. Ozon terapi dokulara daha kolay oksijen bırakmaya, ümmin sistemini uyarmaya, büyüme faktörünün salınımını artırmaya, anti oksidan enzim miktarında artışa, eritrositlerdeki ATP enzimini artırarak enerji artışına, iyilik haline neden olmaktadır.

Kan yolu ile yapılan Ozon Terapi ile antioksidan sisteminde etkinlik artışıyla bağışıklık sistemi güçlenmekte, metabolizma hızlanmakta, eklem ve kıkırdakların rejenerasyonu sağlanmakta, kollojen doku aktive edilmekte, damar cidarı yenilenmekte, depresyon, halsizlik, keyifsizliğe neden olan doku hipoksisi giderilmekte, karaciğer rejenerasyonun önü açılmakta, vücudun kendini yenileme mekanizmaları harekete geçirilmektedir.

OZON TEDAVİSİNİN YARARLARI:
Ozon bağışıklık sistemini güçlendirir. Ozon bakteri ve virüsleri öldürür. Hücrelerin oksijen seviyesini artırır. Ozon vücudu detoks eder. Ozon iltihabı azaltır. Ozon kanserli hastada immüno aktivasyon yapar. Ozon yaşlanma karşıtıdır.

Ayrıca ozon tedavi; Kanı ve lenfatik sistemi temizler. Karaciğeri detoksifiye eder. Vücuttaki ürik asidi azaltır. Dolaşımdaki tıkanıklığı giderir. Yağları azaltır (kolestrol ve trigliseritler) Beyaz kan hücresi aktivitesini iyileştirmeye yardımcıdır. Hücresel metabolizmayı iyileştirmeye yardımcıdır. Antioksidan sistemin aktivasyonunu sağlar. Mikrosirkülasyonun ve periferik kanlanmanın sağlanmasını sağlar. Kan viskozitesinin azaltılıp, akışkanlığının arttırılmasına destek verir. İmmün modülatör etkiye sahiptir. Analjezik etkiye sahiptir

Whatsapp Destek